wczytywanie strony...

O nás

Spoločnosť Xvision s.r.o  poskytuje služby v oblasti fotografie. Vykonávame fotenie detí v základných a materských školách, rovnako ako výrobu fotografií a veľkoplošnú tlač fotografií pre jednotlivých/individuálnych zákazníkov. S našim moderným vybavením sme schopní zrealizovať každú objednávku.

Naša materská spoločnosť THERION PLUS pôsobí na trhu už 20 rokov a jej dcérska spoločnosť Xvision s.r.o. pôsobí na slovenskom, českom a maďarskom trhu.

Naše ciele

  • služby na najvyššej úrovni
  • poskytovanie služieb za najnižšie ceny
  • systematické rozširovanie rozsahu poskytovaných služieb
  • rozšírenie pôsobnosti spoločnosti

Stratégia rozvoja

Stratégia rozvoja predpokladá ďalšie zvýšenie podielu na domácich a zahraničných trhoch, rozšírenie  rozsahu činností a zavádzanie moderných informačných technológií a aktívny marketing.

zavoláme